DUY TÂN NHẬN DANH HIỆU "TOP 100 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM 2021" ️

Hoạt động
10/02/2022
Vừa qua, tại Lễ Vinh danh "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021" do mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe thực hiện, Duy Tân đã được vinh danh hai giải thưởng quan trọng, bao gồm: Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021 và Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn Việt Nam 2021.

Tham gia chương trình từ năm 2018 và luôn giữ vững thứ hạng nhất định trong các kỳ khảo sát, Duy Tân luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hạnh phúc qua các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong suốt quá trình hoạt động và phát triển.
Với phương châm đầu tư vào con người chính là đầu tư cho tương lai. Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2021 cho thấy chiến lược đầu tư vào con người, tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên của Duy Tân đã phát huy hiệu quả và được công nhận.