DUY TÂN ĐẠT CHỨNG NHẬN ISCC PLUS

Hoạt động
02/12/2022

Ngày 3 tháng 11 vừa qua, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân (Duy Tân) vinh dự đạt Chứng nhận ISCC PLUS do Tổ chức Phát triển Bền vững Quốc tế và Chứng nhận Carbon (ISCC) cấp.

ISCC PLUS là chứng chỉ được áp dụng trên toàn thế giới để chứng nhận các tổ chức có quản lý carbon và tính bền vững vượt trội trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Duy Tân tự hào là nhà sản xuất bao bì cứng và đồ gia dụng đầu tiên tại Việt Nam và là công ty thứ ba thuộc SCGP đạt được chứng nhận bền vững đẳng cấp quốc tế này. Điều này không chỉ khẳng định vị thế trong nước và quốc tế của Duy Tân mà còn giúp củng cố tầm nhìn của công ty, vận hành hoạt động kinh doanh theo các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn và là bằng chứng về cam kết bền vững.

Duy Tân vinh dự đạt Chứng nhận ISCC PLUS

Duy Tân là công ty sản xuất bao bì và đồ gia dụng có thể sử dụng hạt nhựa PCR (Post-Consumer Recycled Resin) từ các nhà sản xuất được chứng nhận ISCC làm nguyên liệu thô với hệ thống nội bộ đáng tin cậy để kiểm soát mọi bước sản xuất, bắt đầu từ quá trình thu mua nguyên liệu, kiểm tra cho đến kiểm soát việc sử dụng nguyên liệu trong suốt quá trình, bao gồm cả bán hàng và giao hàng. Người tiêu dùng có thể an tâm với chất lượng và hàm lượng tái chế của các sản phẩm Duy Tân, có thể được truy xuất nguồn gốc ở mọi bước, theo nguyên tắc cân bằng khối lượng.

Chứng nhận này cho phép Duy Tân đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về hàm lượng tái chế nhất định trong sản phẩm bao bì cứng. Đồng thời cho phép Duy Tân phát triển các sản phẩm đồ gia dụng bền vững có hàm lượng tái chế chuẩn với các yêu cầu quốc tế.

Bên cạnh Chứng nhận ISCC PLUS, Duy Tân đã nhận nhiều chứng nhận và giải thưởng vinh danh dành cho các tổ chức có tác động tích cực đến môi trường, cộng đồng và xã hội như: ASEAN Brands Award 2017, Best Performance Vendor Award 2018, Viet Nam Top 10 Packaging Reputation Award 2022, High Quality Vietnamese Product - Global Integration Standard, ISO14001 Certificate and Smeta Report (Sedex Member Ethical Trade Audit report)…Điều này thể hiện lời hứa phát triển doanh nghiệp bền vững của Duy Tân.