CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Quyền riêng tư & bảo mật
09/07/2021

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website Duy Tân có thể bao gồm: tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, địa chỉ email, số điện thoại... Đây là các thông tin mà Duy Tân yêu cầu khách hàng bắt buộc cung cấp để chúng tôi liên hệ xác nhận khi khách hàng gửi các yêu cầu liên quan đến sản phẩm và dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của khách hàng và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để cải thiện cơ sở hạ tầng trực tuyến và nâng cao trải nghiệm người dùng theo những xu hướng mới đang diễn biến.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập thông qua website của Duy Tân sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng khi tìm hiểu sản phẩm và dịch vụ mà Duy Tân cung cấp
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng.
  • Cung cấp cho khách hàng thông tin về các sản phẩm hoăc sự kiện mới của chúng tôi.
  • Xem xét, nâng cấp nội dung và giao diện của website.
  • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng.
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Duy Tân.

 Để thực hiện các mục đích nêu trên, công ty chúng tôi sẽ xem xét chia sẻ thông tin với các công ty đối tác của Duy Tân ở Việt Nam hoặc nước ngoài. Thông tin có thể được chia sẻ cho bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra ở trên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của khách hàng để thực hiện các mục đích khác ngoài các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra trong phạm vi cho phép của khách hàng, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái phép. Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc nhà chức trách có thẩm quyền. Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của khách hàng cho bất kỳ đối tác thứ ba nào (trừ khi nó liên quan đến nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi).

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của Duy Tân.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật

  • Duy Tân và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với người tiêu dùng.
  • Công ty đối tác của Duy Tân ở Việt Nam hoặc nước ngoài.
  • Bên thứ ba mà Duy Tân tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong việc thu thập thông tin cá nhân người dùng hoặc bên thứ ba khi có nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

• Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân
• Địa chỉ: 298 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
• Email: info@duytan.com

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Duy Tân sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của khách hàng được giữ bí mật.

 Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên. Chúng tôi khuyên khách hàng không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

 

Các tin khác