Sustainable Development

At Duy Tan, we believe that sustainable development is not just a strategy but also a core value that permeates Duy Tan's corporate culture. For todays and future generations, pursuing sustainable development is essential.

Companions

Unilever
Muji
Nestlé
BayWa r.e
Motul
MGreen
SOS Children's Village
Specialized School
Ho Chi Minh City University of Technology and Education
Ho Chi Minh City University of Technology

ENVIRONMENT

Duy Tân always strives to minimize environmental impact through various sustainable production and business activities: using recycled and eco-friendly materials, improving packaging, reducing plastic consumption, using renewable energy, and implementing community projects to raise awareness about waste segregation at the source for the public...

Environmental News

DUY TAN INNOVATES PACKAGING FOR SUSTAINABLE PRODUCTION
EARTH DAY 22.4: LIVE GREEN, PROTECT THE EARTH
OFFICIAL OPERATION OF THE SOLAR ENERGY PROJECT AT DUY TAN BINH DUONG
OFFICIAL OPERATION OF THE SOLAR ENERGY PROJECT AT DUY TAN BINH DUONG

Society

By sharing care and support, and accompanying special groups such as children, students, women, and the poor, Duy Tân has conveyed the values of love and responsibility towards the community through many meaningful programs in various difficult regions across Vietnam.

Corporate Governance News

Bằng nhiều hoạt động hướng về giới trẻ và đào tạo cho nhân viên, Nhựa Duy Tân mang đến nhiều cơ hội học tập và bổ sung kiến thức thực tiễn trong môi trường doanh nghiệp, nhằm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực hội nhập cho từng cá nhân, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đúng như ý nghĩa tên gọi, nhựa Duy Tân đang bước vào hành trình mới với nhiều thay đổi bước ngoặt. Việc trở thành thành viên của tập đoàn hàng đầu ASEAN và chiến lược cao cấp hóa các sản phẩm mang tới thị trường góp phần tạo nên diện mạo khởi sắc của thương hiệu nhựa 36 năm uy tín tại Việt Nam.

Ngày 3 tháng 11 vừa qua, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân (Duy Tân) vinh dự đạt Chứng nhận ISCC PLUS do Tổ chức Phát triển Bền vững Quốc tế và Chứng nhận Carbon (ISCC) cấp

Communication

Sustainability Report