Cơ hội nghề nghiệp

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Nộp đơn tuyển dụng
Nhân Viên Điều Phối Sản Phẩm Mới
Nộp đơn tuyển dụng
Nhân Viên Kỹ Thuật

Nộp đơn tuyển dụng
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Khuôn
Nộp đơn tuyển dụng
Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Nộp đơn tuyển dụng
Nhân viên Gia Công Khuôn

Nộp đơn tuyển dụng