LY MATSU 500 ML

No.994


Đơn vị              Cái

Kích thước  10 x 10,3 x 15,5 cm

Qui cách  24 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương, Lá, Hồng

Trắng, Nâu, Tím

Sản phẩm khác