GIỎ OVAL DAILY

No.0958


Đơn vị               Cái

Kích thước  49,6 x 27,1 x 39,6 (cm)

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PE

Màu sắc Dương, Hồng, 

Trắng, Kem, Vàng

Sản phẩm khác