GHẾ LINE 2

No. 739


Đơn vị              Cái

Kích thước  49 x 55,4 x 83 cm

Qui cách  4 Cái/Kiện

Nguyên liệu Nhựa chính phẩm

Màu sắc Xám, Vàng, Nâu

                        Dương, Đỏ, Lá

Giá bán           Liên hệ