CA ĐÁ NẮP BẰNG 1,5 LÍT

No.516


Đơn vị              Cái

Kích thước  14,5 x 19,4 x 18,7 cm

Qui cách  12 Cái/Kiện

Nguyên liệu Nhựa chính phẩm

Màu sắc Đỏ,Dương,Vàng,Lá

Trang 3 / 3 « 1 2 3