BÌNH GIỮ NHIỆT 3LÍT

No.533


Đơn vị              Cái

Kích thước  16.8 x 17 x 26.8 cm

Qui cách  24 Cái/Kiện

Nguyên liệu Nhựa chính phẩm

Màu sắc Đỏ, Dương, Vàng, Lá

Trang 1 / 3 1 2 3 »