BÀN XẾP

No.947


Đơn vị               Cái

Kích thước sử dụng  65 x 45 x 50 cm

Kích thước khi xếp 73 x 65 x 4,4 cm

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ Dương, Đô

Lá, Xám, Nâu