GHẾ PISA

No.701

Đơn vị              Cái

Kích thước  59,5 x 55 x 85 cm

Qui cách  4 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP/ Chân inox 304

Màu sắc Dương, Vàng, Lá

Đỏ, Trắng, Xám