GHẾ LINE 2

No. 739

Đơn vị              Cái

Kích thước  49 x 55,4 x 83 cm

Qui cách  4 Cái/Kiện

Nguyên liệu Nhựa chính phẩm

Màu sắc Lá, Vàng, Xám, 

                        Nâu, Đỏ, Dương