GHẾ LEXO

No.0743


Đơn vị              Cái

Kích thước  47,5 x 56 x 80 cm

Qui cách  4 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Lá, Vàng, Xám, 

Trắng, Nâu