GHẾ KYRA

No. 930

Đơn vị              Cái

Kích thước  59 x 51 x 75 cm

Qui cách  4 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP, Chân inox 304

Màu sắc Lá, Vàng, Xám, 

Trắng, Dương, Đỏ