HŨ TRÒN KHÍA 20-40-80 No.274-275-276

Đơn vị: Cái

Kích thước hũ tròn khía 20: Ø 6 x 9,1 cm

Kích thước hũ tròn khía 40: Ø 7,5 x 10,6 cm

Kích thước hũ tròn khía 80: Ø 9,6 x 13 cm

Nguyên liệu: PET

Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 »