HŨ THỰC PHẨM MATSU TRÒN 900ML No.847

Đơn vị               Cái

Kích thước  Ø 10,4 x 14 cm

Qui cách  24 Cái/Kiện

Nguyên liệu PET

Màu sắc Thân trong 

                        Nắp màu nhũ: Dương, Cam, 

                        Vàng, Hồng, Xám

Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 »