HŨ THỰC PHẨM MATSU TRÒN 2300ML No. 850

Đơn vị               Cái

Kích thước  Ø 13,5 x 20,1 cm

Qui cách  24 Cái/Kiện

Nguyên liệu PET

Màu sắc Thân trong 

                        Nắp màu nhũ: Dương, Cam, 

                        Vàng, Hồng, Xám

Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 »