HŨ THỰC PHẨM MATSU TRÒN 1400ML No.848

Đơn vị               Cái

Kích thước  Ø 12,4 x 15,5 cm

Qui cách  24 Cái/Kiện

Nguyên liệu PET

Màu sắc Thân trong 

Nắp màu nhũ: Dương, Cam,

                        Vàng, Hồng, Xám

 

Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 »