HŨ THỰC PHẨM MATSU No.730-731-732-733

Đơn vị: Cái

Kích thước hũ TP Matsu 730: 9,6 x 9,6 x 14 cm

Kích thước hũ TP Matsu 731: 11,5 x 11,5 x 15,5 cm

Kích thước hũ TP Matsu 732: 11,5 x 11,5 x 19,4 cm

Kích thước hũ TP Matsu 730: 12,6 x 12,6 x 20,2 cm

Nguyên liệu: PET


Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 »