HŨ NẮP NHÔM No.524-575-580-581-582

Đơn vị: Cái

Kích thước hũ nắp nhôm 524: Ø 9 x 6,5 cm

Kích thước hũ nắp nhôm 575: Ø 9 x 9,3 cm

Kích thước hũ nắp nhôm 581: Ø 9 x 15,2 cm

Kích thước hũ nắp nhôm 582: Ø 9 x 19,4 cm

Nguyên liệu: PET

Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 »