HŨ CAO 25-40-50-60-90-100-160 No.332-607-608-609-611-612-613

Đơn vị: Cái

Kích thước hũ cao 25: Ø 6,2 x 10,1 cm

Kích thước hũ cao 40: Ø 6,9 x 12,3 cm

Kích thước hũ cao 50: Ø 7,2 x 14,6 cm

Kích thước hũ cao 60: Ø 7,2 x 15,6 cm

Kích thước hũ cao 90: Ø 9,5 14,8 cm

Kích thước hũ cao 100: Ø 9,5 x 16 cm

Kích thước hũ cao 160: Ø 10 x 22 cm

Nguyên liệu: PET

Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 »