CA ĐÁ NẮP BẰNG

No.515


Đơn vị              Cái

Kích thước  12,6x 17 x 16,4 cm (1L)

  14,5 x 19,4 x 18,7 cm (1,5L)

  17,1 x 23 x 22,1 cm (2,5L)

Qui cách  12 Cái/Kiện

Nguyên liệu Nhựa chính phẩm

Màu sắc Đỏ,Dương,Vàng,Lá

Sản phẩm khác