CA ĐÁ CAO

No.333


Đơn vị              Cái

Kích thước 11.7 x 17 x 19.6 cm (1L)

13.4 x 19.7 x 22.5 cm (1,5L)

  15.7 x 22.8 x 26.3 cm (2,5L)

Qui cách  12 Cái/Kiện

Nguyên liệu Nhựa chính phẩm

Màu sắc Đỏ,Dương,Vàng,Lá

 

Sản phẩm khác