BÌNH GIỮ NHIỆT MAXCOOL 1L

No.1279

Đơn vị              Cái

Kích thước 12,4 x 11,8 x 21,9 cm

Qui cách  24 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP, PU

Màu sắc Đỏ, Dương, 

  Màu nhũ (Lá, Vàng, Xám, Hồng)