BÌNH GIỮ NHIỆT MAXCOOL 1.5L

No.1280

Đơn vị              Cái

Kích thước 13,7 x 13 x 24,7 cm

Qui cách  24 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP, PU

Màu sắc Đỏ, Dương, 

  Màu nhũ (Lá, Vàng, Xám, Hồng)