BÌNH ĐÁ XCOOL

No.0829


Đơn vị               Cái

Kích thước  23.5 x 22 x 29 cm (7 Lít)

Qui cách  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP/HDPE

Màu sắc Đỏ, Dương, Lá

  Hồng, xám