BÌNH ĐÁ TRÒN MATSU

No.518-520-519-521


Đơn vị              Cái

Kích thước  Ø 20 x 30 cm (4L)

  Ø 22 x 26 cm (5L)

  Ø 20 x 33 cm (6L)

  Ø 24 x 29 cm (7L)

Qui cách  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu Nhựa chính phẩm

Màu sắc Đỏ, Lá, Dương,

Nâu