BÌNH ĐÁ ICOOL

No.929-850-851-931-932


Đơn vị              Cái

Kích thước      24 x 26 x 29 cm (6 Lít)

  27 x 28 x 34 cm (8 Lít)

  28 x 30 x 35 cm (10 Lít)

  32 x 33 x 40 cm (14 Lít)

  35 x 37 x 45 cm (20 Lít)

Qui cách         1 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Dương, Vàng, Lá