TỦ OMNI 4 NGĂN

No.1366/4

Đơn vị               Cái

Kích thước      70 x 48 x 116,5 cm

Qui cách  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP/ABS/ PS

Màu sắc Trắng - đan , Trắng - lá

Trắng - gỗ, Hồng chấm bi, Trắng - nâu đậm, Trắng đen

 

Trang 1 / 3 1 2 3 »