GHẾ CAO KIỂU

No.682

Đơn vị               Cái

Kích thước  33.5 x 33.5 x 45 cm

Qui cách  25 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Dương, Đô

Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6 »