GHẾ CAO ĐẠI

No.278

 

Đơn vị               Cái

Kích thước  36 x 36 x 45 cm

Qui cách  25 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Dương, Đô


Đơn vị               Cái

 

Kích thước  36 x 36 x 45 cm

Qui cách  25 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Dương,

Đô, Cam

Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6 »