KỆ DỤNG CỤ TRUNG

No.717Đơn vị               Cặp

Kích thước  15 x 25 x 11 cm

Qui cách  5 Cặp/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương