KỆ DỤNG CỤ NHỎ

No.716Đơn vị               Cặp

Kích thước  12 x 18 x 8 cm

Qui cách  5 Cặp/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương