KỆ DỤNG CỤ LỚN

No.718Đơn vị               Cặp

Kích thước  21 x 35 x 15 cm

Qui cách  5 Cặp/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương