Bao bì thực phẩm

   
      Sản phẩm bao bì thực phẩm của chúng tôi được sản xuất với thiết bị tự động hiên đại, sử dụng những nguyên liệu được FDA chứng nhận dưới sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong môi trường không nguy hại để đem đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách  hàng