CÔNG BỐ HỢP QUYSTT TÊN SẢN PHẨM SỐ CÔNG BỐ NGÀY CÔNG BỐ
1 BÌNH ĐÁ ICOOL 10/NHUADUYTAN/2018 12/03/2018
2 BÌNH ĐÁ MATSU 24/NHUADUYTAN/2018 05/09/2018
3 BÌNH ĐÁ TRÒN 22/NHUADUYTAN/2018 05/09/2018
4 BÌNH ĐÁ TROPICA 22L 34/NHUADUYTAN/2018 04/05/2018
5 BÌNH SỮA 43/NHUADUYTAN/2018 05/09/2018
6 BỘ QUAY RAU 08/NHUADUYTAN/2018 14/08/2018
7 CA CÁCH NHIỆT 28/NHUADUYTAN/2018 05/09/2018
8 CA ĐÁ CAO 26/NHUADUYTAN/2018 05/09/2018
9 CA ĐÁ NẮP BẰNG 11/NHUADUYTAN/2018 12/03/2018
10 GIỎ NẮP 19/NHUADUYTAN/2018 05/09/2018
11 GIỎ QUÀ 55/NHUADUYTAN/2018 14/12/2018
12 HỘP GÀI MATSU 05/NHUADUYTAN/2018 13/09/2018
13 HỘP MỨT 41/NHUADUYTAN/2018 14/08/2018
14 HỘP PS 58/NHUADUYTAN/2018 14/12/2018
15 HỘP QUAI MATSU 04/NHUADUYTAN/2018 13/09/2018
16 HỘP THỰC PHẨM MATSU 09/NHUADUYTAN/2018 05/06/2018
17 HŨ THỰC PHẨM MATSU 03/NHUADUYTAN/2018 13/04/2018
18 KHAY CƠM 45/NHUADUYTAN/2018 05/09/2018
19 LY MATSU 02/NHUADUYTAN/2018 05/03/2018
20 MUỖNG SỮA CHUA NUTI 45/NHUADUYTAN/2018 07/10/2018
21 NÚM VÚ TRẺ EM BẰNG SILICONE 42/NHUADUYTAN/2018 14/08/2018
22 RỔ 23/NHUADUYTAN/2018 05/06/2018
23 RỔ CHỮ NHẬT 20/NHUADUYTAN/2018 05/09/2018
24 THAU 21/NHUADUYTAN/2018 05/06/2018
25 THỐ TRÒN 35/NHUADUYTAN/2018 13/09/2018
26 THÙNG CHỮ NHẬT 16/NHUADUYTAN/2018 05/09/2018
27 THÙNG VUÔNG 17/NHUADUYTAN/2018 05/09/2018
28 30/NHUADUYTAN/2018 05/09/2018
29 BÌNH ĐỰNG NƯỚC PET CÓ NẮP 54/NHUADUYTAN/2018 16/11/2018
30 BÌNH NƯỚC MATSU 51/NHUADUYTAN/2018 16/11/2018
31 BÌNH PET TRÒN 44/NHUADUYTAN/2018 11/09/2018
32 BỘ HŨ KẸO POCKET 36/NHUADUYTAN/2018 04/05/2018
33 BỘ HŨ TALL VIAL 37/NHUADUYTAN/2018 04/05/2018
34 CHAI NƯỚC SUỐI 53/NHUADUYTAN/2018 16/11/2018
35 HŨ MEDIUM CURVY 38/NHUADUYTAN/2018 04/05/2018
36 HŨ MENTONS (có nắp) 40/NHUADUYTAN/2018 04/05/2018
37 HŨ PET CÓ NẮP 52/NHUADUYTAN/2018 16/11/2018
38 HŨ STRAIGHT BOTTEL (có nắp) 39/NHUADUYTAN/2018 04/05/2018
39 NẮP HẠT NIÊM D75 CHINSU-VÀNG 48/NHUADUYTAN/2018 17/10/2018
40 NẮP NHÔM D89 06/NHUADUYTAN/2018 05/03/2018
41 NẮP NHỰA 2 TẦNG 900G NUTIFOOD 12/NHUADUYTAN/2018 05/03/2018
42 CA TULIP 08/NHUADUYTAN/2019 02/04/2019
44 BÌNH ĐÁ TROPICA 04/NHUADUYTAN/2019 01/03/2019
45 BÌNH ĐÁ XCOOL 03/NHUADUYTAN/2019 01/03/2019
47 GIỎ DAILY 05/NHUADUYTAN/2019 01/03/2019
48 RỔ TRÁI CÂY 01/NHUADUYTAN/2019 11/01/2019
49 BÌNH PHA MILO 15/NHUADUYTAN/2019 27/05/2019
 50   BÌNH 5L HDPE   27/NHUADUYTAN/2019  22/07/2019
 51 LY BÔNG 06/NHUADUYTAN/2019 3/1/2019
 52 LY MATSU 2 MÀU 02/NHUADUYTAN/2019 3/26/2019
 53 BÌNH NƯỚC HỌC SINH 29/NHUADUYTAN/2019 8/7/2019
 54 ỐNG KẸO TRẮNG ĐỤC 30/NHUADUYTAN/2019 8/7/2019
 55 NẮP ỐNG KẸO 31/NHUADUYTAN/2019 8/7/2019
 56 GÁO 32/NHUADUYTAN/2019 8/7/2019
 57 RỔ CÁNH SEN 35/NHUADUYTAN/2019 8/26/2019
 58 RỔ QUAI 33/NHUADUYTAN/2019 8/28/2019
 59 RỔ ĐAN 25/NHUADUYTAN/2019 8/30/2019
 60 CA ĐÁ CAO NESCAFE 1,5L 34/NHUADUYTAN/2019 9/9/2019
 61 KHAY ĐÁ 36/NHUADUYTAN/2019 9/9/2019
 62 RỔ CA RÔ 37/NHUADUYTAN/2019 9/9/2019
 63 BỘ HŨ EXTRA 40 VIÊN 38/NHUADUYTAN/2019 9/18/2019
 64 HŨ PET CÓ NẮP 39/NHUADUYTAN/2019 9/18/2019
 65 HỘP PS 40/NHUADUYTAN/2019 9/19/2019
 66 RỔ SỌC 21/NHUADUYTAN/2019 9/28/2019