Hover to zoom in

No.0743 - CHAISE LEXO

Unité Pièce

Dimension 47,5 x 56 x 80 cm

Spécification 4 pièces/pack

Matières premières Plastique véritable

Couleur Vert, Jaune

  Gris, Blanc, Marron

Product reviews

0/5
(0 nhận xét)
  • 0% | 0 comments
  • 0% | 0 comments
  • 0% | 0 comments
  • 0% | 0 comments
  • 0% | 0 comments

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Đánh giá
Gửi