BÀN VUÔNG CHÂN INOX

No.347


Đơn vị               Cái

Kích thước  75 x 75 x 72 cm

Qui cách  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Nâu, Xám, Trắng

Kem, Đỏ, Dương, Lá