BÀN CHỮ NHẬT ĐẠI

No.323

 

Đơn vị               Cái

Kích thước  86 x 60 x 54 cm

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương, Nâu, Đô

Lá, Đồng